Skip to main content

Leren zichtbaar maken

Een leerling leert pas wanneer hij weet wat hij aan het leren is (doel) en weet wanneer hij het doel bereikt heeft (succescriteria). Het bespreken van leerdoelen en succescriteria met leerlingen en daarbij leerlingen de ruimte geven om keuzes te maken draagt bij aan hogere resultaten.

We werken op onze school volgens het Leren Zichtbaar Maken. De leerlingen nemen zelf verantwoordelijkheid en krijgen inzicht in welke stappen ze moeten zetten om hun doel te bereiken. De kinderen regisseren hun eigen leerproces. Ze werken nauw samen, begeleiden elkaar en geven elkaar feedback. We maken gebruik van portfolio’s waarin elk kind de eigen voortgang bijhoudt. Kinderen werken op leerpleinen waar verschillende leeftijdsgroepen elkaar ontmoeten. Dat stimuleert hen, daagt uit en zorgt voor sociale contacten.  Natuurlijk zorgen de leerkrachten voor begeleiding en wordt de voortgang in de gaten gehouden en indien nodig bijgestuurd. Altijd in overleg met het kind én ouders.

 

Door Leren Zichtbaar Maken:

  • Worden kinderen mondiger
  • Krijgen én vragen ze meer feedback
  • Nemen de leerlingen meer verantwoordelijkheid
  • Bepalen kinderen zelf aan welke doelen ze werken
  • Groeien onze leerlingen in hun vaardigheden
  • Gaan ze daardoor graag naar school

In 2021 zijn we een excellente school geworden op het gebied van Leren Zichtbaar Maken. Hier kunt u het juryrapport lezen.