Skip to main content

Passend Onderwijs

Handelingsgericht werken

Op onze school wordt handelingsgericht gewerkt. Dat betekent dat aan het begin van een schooljaar voor én met elke leerling een overzicht wordt gemaakt met kansen en belemmeringen. Hoe werkt een kind het prettigst? Welke materialen en hulp zijn nodig om leerdoelen te bereiken? Drie keer per jaar worden groepsplannen gemaakt waarin alle leerdoelen van een groep worden opgesteld. De meeste leerlingen volgen dit plan, maar sommigen hebben wat extra’s nodig. Het kan gaan om extra hulp of instructie, maar ook om meer uitdaging en verdieping. Elk kind is uniek en wordt op de Oranje Nassau ook zo behandeld.

 

Dyslexie

Bij sommige leerlingen levert lezen en spellen moeilijkheden op. Opvallende zaken noteren wij in het leerlingvolgsysteem. Vanzelfsprekend bieden we een kind dan extra ondersteuning. Helpt dit niet? Dan gaan we in gesprek met de ouders om de mogelijkheden te bespreken, zoals het laten toetsen op dyslexie. Samen bespreken we op welke manier hulp kan worden aangeboden.

 

Meerbegaafde leerlingen

Gaat een kind makkelijk door de lesstof heen en rondt het taken snel en goed af? Dan kan het zijn dat een kind bovengemiddeld begaafd is. Vaak denken deze kinderen anders en stellen ze andere vragen dan klasgenootjes. Ook kan het zijn dat een kind zich niet meer gelukkig voelt op school doordat er te weinig uitdaging is. Als een ouder dat signaleert, is het verstandig dat aan te geven bij de leerkracht. Samen kunnen we er dan voor zorgen dat extra uitdaging wordt geboden.

 

Passend onderwijs SCOPE breed

Op deze pagina staat alle informatie met betrekking tot passend onderwijs binnen SCOPE en het team passend onderwijs.