Skip to main content

Leerlingvolgsysteem

Van elk kind wordt op onze school een digitaal leerlingdossier bijgehouden. Hierin staan de observaties, opvallende zaken, verslagen van ouder- en kindgesprekken en andere zaken die belangrijk zijn. Ook het groepsoverzicht en de -plannen zijn terug te vinden in het dossier.

Op onze school vinden we het belangrijk dat een kind zich fijn en veilig voelt. Daarom maken we elk jaar een sociogram waarin staat hoe een leerling in de groep ligt en met wie hij of zij goed kan samenwerken. Valt een kind buiten de groep, dan geven we extra gerichte Kanjertraining en voeren we gesprekken om te kijken hoe de sfeer verbeterd kan worden. Want de Oranje Nassau moet een prettige plek zijn voor ieder kind!