Skip to main content

Medezeggenschap

Zowel ouders als personeel zijn vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad (MR). De leden praten met elkaar, directie en bestuur over alle zaken die met de school te maken hebben. Denk aan de schoolgids, veiligheid, gezondheid en het schoolplan. De MR brengt advies recht en voor sommige onderwerpen heeft zij ook instemmingsrecht. Meer weten over de MR? Stuur een e-mail naar mroranjenassau@youscope.nl.