Skip to main content

Medezeggenschap

Zoals iedere school heeft ook de ONS een Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school.  De rol van de medezeggenschapsraad op school is meepraten over het schoolbeleid. De leden praten met elkaar, directie en bestuur over alle zaken die met school te maken hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de schoolgids, veiligheid, gezondheid en het schoolplan.

 

Voor een aantal onderwerpen heeft de MR advies- of instemmingsrecht. De MR vergadert een aantal keer per jaar. Als jij het van belang vindt dat een bepaald onderwerp door de MR wordt besproken, meld dit gerust bij één van de MR-leden.

 

De MR-leden voor het schooljaar 2023-2024 zijn:

  • Joost Hermans (vader Jinthe, LP1), voorzitter
  • Jeff van Hal (leerkracht LP2),
  • Leonie Batelaan (leerkracht LP3) secretaris
  • Marije Roowaan - Huizer (moeder Rafael, LP3, Charlotte, LP2 en Kylian, LP1)

Contact opnemen met de MR kan door één van ons aan te spreken of door het sturen van een e-mail naar mroranjenassau@youscope.nl.