Skip to main content

Schooltijden en vakanties

De bel gaat 10 minuten voor schooltijd. Om 08:30 uur beginnen de leerlingen met de dag. De dag is om 14:00 weer afgelopen. Lunchen doen alle leerlingen gewoon op school.

Leerplein 1 t/m 3

Dag Tijd
Maandag 08:30 - 14:00
Dinsdag 08:30 - 14:00
Woensdag 08:30 - 14:00
Donderdag 08:30 - 14:00
Vrijdag 08:30 - 14:00

Studiedagen

Studiedagen
Dag Leerpleinen Reden
donderdag 5 oktober 2023 Groep 1 t/m 8 vrij Studiedag
vrijdag 6 oktober 2023 Groep 1 t/m 8 vrij Studiedag
vrijdag 24 november 2023 Groep 1 t/m 8 vrij Studiedag
maandag 27 november 2023 Groep 1 t/m 8 vrij Studiedag
maandag 26 februari 2024 Groep 1 t/m 8 vrij Studiedag
woensdagmiddag 20 maart 2024 (de leerlingen zijn om 12 uur vrij i.v.m. SCOPE studiemiddag) Groep 1 t/m 8 vrij Studiedag
dinsdag 2 april 2024 (aansluitend aan 2e Paasdag) Groep 1 t/m 8 vrij Studiedag
dinsdag 21 mei 2024 (aansluitend aan 2e Pinksterdag) Groep 1 t/m 8 vrij Studiedag

Vakantie en vrije dagen 2021 - 2022

Naam Datum Opmerking
Jaarmarkt 20 september 2023 Alle groepen vrij
Herfstvakantie 14 - 22 oktober 2023 Alle groepen vrij
Vrijdagmiddag voor Kerst 23 december 2022 Alle groepen vrij
Kerstvakantie 23 december 2023 - 7 januari 2024 Alle groepen vrij
Voorjaarsvakantie 17 - 25 februari 2024 Alle groepen vrij
Goede Vrijdag en Pasen 29 maart - 1 april 2024 Alle groepen vrij
Koningsdag valt in de meivakantie Alle groepen vrij
Meivakantie 27 april - 12 mei 2024 Alle groepen vrij
Hemelvaart valt in de meivakantie Alle groepen vrij
Pinksteren 20 mei 2024 Alle groepen vrij
Zomervakantie 13 juli 2023 (vanaf 12:00) Alle groepen vrij
Zomervakantie 13 juli - 25 augustus 2024 Alle groepen vrij