Skip to main content

Kanjertraining

Al onze leerkrachten hebben een certificaat waarmee ze Kanjerlessen mogen geven. Het doel is dat onze kinderen positief over zichzelf en klasgenootjes leren denken.

Kanjertraining

De Oranje Nassau is sinds 2019 een Kanjerschool. Dat betekent dat leerlingen bij ons op school een Kanjertraining krijgen.
 

Door in alle klassen op een zelfde manier te werken met de Kanjertraining leren we de kinderen kritisch te kijken naar hun eigen gedrag en het gedrag van anderen. 


De Kanjertraining heeft als doel dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken. De pijlers waarop de Kanjertraining is gebouwd, zijn:

• Er is respect voor elkaar
• Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.
• Leerlingen durven zichzelf te zijn.
• Leerlingen voelen zich veilig.
• Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
• Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
• Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen

De vijf Kanjerafspraken:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand lacht uit
  • Niemand doet zielig


Hoe werkt de Kanjertraining?
In elke groep op onze school vindt u de kanjerpetten en posters met daarop de kanjerregels. Hierdoor creëren we een doorgaande lijn in onze school.
Binnen de Kanjertraining leren kinderen te kijken naar de gevolgen van hun gedrag. Dit met behulp van hun klasgenoten en van de leerkrachten. Het principe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier manieren van reageren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vier typetjes.

 

 

In alle groepen wordt Kanjertraining gegeven. We willen hiermee onze kinderen houvast geven in sociaal-emotionele situaties. Er is bijvoorbeeld aandacht voor pesten maar vooral zorgt de Kanjertraining ervoor dat kinderen zich veilig voelen, gevoelens kunnen uiten, zichzelf durven zijn en meer zelfvertrouwen krijgen.

Deze afspraken en de Kanjertraining zorgen voor een nog fijnere sfeer binnen onze school.


.