Skip to main content

Kanjertraining

Al onze leerkrachten hebben een certificaat waarmee ze Kanjerlessen mogen geven. Het doel is dat onze kinderen positief over zichzelf en klasgenootjes leren denken.

Bij Kanjertraining staan een aantal dingen centraal:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We werken samen
  • We hebben plezier
  • We doen mee

In alle groepen wordt Kanjertraining gegeven. We willen hiermee onze kinderen houvast geven in sociaal-emotionele situaties. Er is bijvoorbeeld aandacht voor pesten maar vooral zorgt de Kanjertraining ervoor dat kinderen zich veilig voelen, gevoelens kunnen uiten, zichzelf durven zijn en meer zelfvertrouwen krijgen.

Deze afspraken en de Kanjertraining zorgen voor een nog fijnere sfeer binnen onze school.


.