Skip to main content

ziekmelden, verlof en schoolverzuim

Is uw kind ziek of is er een doktersafspraak? Dan willen we graag dat u voor schooltijd aan ons doorgeeft dat uw zoon of dochter niet of later naar school komt. Dat kan via telefoonnummer 0172 – 613 803. Denkt u er ook aan om indien nodig de buitenschoolse opvang af te melden?
Voor aanvraag bijzonder verlof kunt u bij documenten kijken voor het juiste formulier.

Om te komen tot de beste prestaties en ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen elke dag aanwezig zijn op school. Te laat komen of onder schooltijd op vakantie gaan is volgens de Leerplichtwet niet toegestaan. Soms is afwezigheid wel geoorloofd en kunnen wij verlof goedkeuren. U kunt hiervoor een aanvraag indienen en inleveren bij de directie. Voor aanvraag bijzonder verlof kunt u bij documenten kijken voor het juiste formulier.